Hamn

Sommar

Vi belägger i första hand hamnen med medlemsbåtar.


Vinter

Hamnen är öppen för vinterliggare.


Gästplats

I mån av plats tar vi emot dygnsgäster, kontakta Hamnkapten eller Vice Hamnkapten vid intresse. Är du intresserad av en tillfällig gästplats (sommar eller vinter) kontaktar du Hamnkapten som avgör om en plats kan upplåtas.


Ansvarsfriskrivning

Skeppsholmens Båtklubb (SBK) inspekterar förtöjningarna regelbundet, men på grund av variationer i väder, individuell båtbruk och andra faktorer som SBK inte har kontroll över, ansvarar SBK inte för skador på båtar förtöjda inom SBK. Ansvaret vilar på den individuella båtägaren. Rekommendationer och/eller åtgärder från Hamnkapten och / eller SBK-företrädare är inte att betrakta som en säkerhetsgaranti. Hamnkapten äger rätten att inspektera båtar förtöjd vid SBK hamnen.

Mooring Disclaimer

Skeppsholmens Båtklubb (SBK) inspects the moorings periodically but due to variations in weather, individual yacht use, and other factors over which SBK has no control, SBK takes no responsibility for any damage what so ever for yachts moored at SBK. The responsibility and liability rest on the individual yacht owner. Specifications and actions of the Harbourmaster and/or SBK representatives are not to be considered assurances of safety. The Harbourmaster has the authority to make inspection of, and on, any yacht moored at the SBK harbour.


Klicka för 360 vy av hamnen.