GDPR regler

Hanteringar av personuppgifter och medlemsregister.

 • Föreningen ska ha ett digitalt medlemsregister.
 • SBK behandlar registrerade personuppgifter i ett medlemsregister. Uppgifterna används för att fullgöra åtaganden gentemot medlemmar och gästliggare. Till exempel information om aktiviteter och utskick av fakturor. Det kan även komma att publiceras/visas bilder och/eller personuppgifter på anslagstavlor, hemsida och sociala plattformar.
 • Registeransvarig i föreningens styrelse är Medlemsansvarig vars uppgift är att:
  • Föra in i registret de uppgifter som beskrivs nedan.
  • Uppdatera registret när ändringar av uppgifter sker.
  • Ta bort obsoleta personuppgifter. Till exempel om en person upphör vara medlem.
 • Uppgifter som kan finnas i medlemsregistret och som medlem och gästliggare kan ta del av:
  • Person Nummer.
  • För och Efternamn.
  • Adress. Postnummer. Ort.
  • E-post.
  • Social Media uppgifter.
  • Fartygsinformation.
  • Foto.
 • Medlem samt gästliggare godkänner dessa uppgifter till medlemsregistret vid ansökan om kajplats eller medlemskap via föreningens hemsida och i samband med att man e-signerar Kajplatsavtalet.
 • Information om till medlem och gästliggare om vilka uppgifter som finns med i medlemsregistret finns på www.skeppsholmensbatklubb.se.
 • Uppgifter i registret som alla medlemmar och gästliggare kan få del av:
  • För och Efternamn.
  • E-post.
  • Social Media uppgifter.
  • Fartygsinformation.
  • Foto.
 • Rätt att använda medlemsregistret har Styrelsens alla funktionärer samt förtroendevalda.
 • Medlemsuppgifter kommer inte att sälja till tredje part.