Klubb

Verksamhet

Skeppsholmens Båtklubb (SBK) är en ideell förening. SBK har sitt säte på Kastellholmen i Stockholm.

Ändamål

SBK har till ändamål att:

  • Främja och tillvarataga båtsportens intressen på Skeppsholmen och Kastellholmen.
  • Sköta hamnplatserna på Skeppsholmen och Kastellholmen för medlemmarnas båtar.
  • I övrigt tillvarataga medlemmarnas intressen, verka för gott kamrat- och sjömanskap.

Medlemmar

SBK har ca 50 medlemmar, många med långt medlemskap.

Hedersmedlemmar

Anders Berg, Claes Jernow, Hans Hansson och Jan Häggström.

Styrelse

Ordförande – Mattias Eidelbrekt
Vice Ordförande – Jan-Henrik Norden
Sekreterare och Kommunikatör – Martina Lind
Skattmästare – Lill-Marie Hockerman
Hamnkapten – Samuel Hermelin
Säkerhets- och Miljöansvarig – Jim Hansson
Klubbmästare – Erik R Nilsson
Medlemsansvarig – Susanna Monaxios
Suppleant – Jacob Odeberg
Suppleant – Rolf Ebbvik

Valberedning

Tomas Franck (sammankallande), Dag Sörman och Georg Eriksson.

Revisorer

Niklas Ljung (revisor), Jan Häggström (revisor) och Jarl Solberg (revisorssuppleant).