Klubb

Målsättning

Skeppsholmens Båtklubb (SBK) är en ideell förening vars mål är att främja båtlivet på Skepps- och Kastellholmen samt skapa, verka för, och vidmakthålla ett gott kamrat- och sjömanskap.

Verksamhet

Vår verksamhet fokuserar på att;

  • Erbjuda våra medlemmar en plattform för en aktiv båtrelaterad fritid.
  • Genomföra aktiviteter till sjöss och i anslutning till vår lokal på Kastellholmen.
  • Förvalta vårt kulturarv med hänsyn till vår nuvarande och framtida verksamhet.
  • Samverka med andra organisationer, primärt på Skepps- och Kastellholmen.

Båtar

SBK’s bryggor har plats för ca 50 båtar. Det finns inte tillgång till uppläggningsplats.

Medlemmar

SBK har ca 60 medlemmar, många med långt medlemskap.

Klubblokal

SBK har sin klubblokal på Kastellholmen.

Styrelse

Ordförande – Mattias Eidelbrekt
Vice Ordförande – Jan-Henrik Norden
Sekreterare -Erik A Nilsson
Skattmästare – Mats Karsbrink
Hamnkapten – Samuel Hermelin
Vice Hamnkapten – Jim Hansson
Klubbmästare – Erik R Nilsson

Suppleant – Jacob Odeberg
Suppleant – Susanna Monaxios
Suppleant – Rolf Ebbvik

Maila Styrelsen: styrelsen@skeppsholmensbatklubb.se

Valberedning

Tomas Franck, Dag Sörman och Georg Eriksson.

Maila Valberedningen: valberedningen@skeppsholmensbatklubb.se

Revisorer

Jarl Solberg och Jan Häggström.

Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar är Claes Jernow, Hans Hansson och Anders Berg.