Klubb

Verksamhet

Skeppsholmens Båtklubb (SBK) är en ideell förening. SBK har sitt säte på Kastellholmen i Stockholm.

Ändamål

SBK har till ändamål att:

  • Främja och tillvarataga båtsportens intressen på Skeppsholmen och Kastellholmen.
  • Sköta hamnplatserna på Skeppsholmen och Kastellholmen för medlemmarnas båtar.
  • I övrigt tillvarataga medlemmarnas intressen, verka för gott kamrat- och sjömanskap.

Båtar

SBK’s bryggor har plats för ca 45 båtar. Det finns inte tillgång till uppläggningsplats.

Medlemmar

SBK har ca 50 medlemmar, många med långt medlemskap.

Styrelse

Ordförande – Mattias Eidelbrekt
Vice Ordförande – Jan-Henrik Norden
Sekreterare – Martina Lind
Skattmästare – Lill-Marie Hockerman
Hamnkapten – Samuel Hermelin
Vice Hamnkapten – Jim Hansson (säkerhets- och miljöansvarig)
Klubbmästare – Erik R Nilsson

Suppleant – Jacob Odeberg
Suppleant – Susanna Monaxios (medlemsansvarig)
Suppleant – Rolf Ebbvik

Mail: styrelsen@skeppsholmensbatklubb.se

Valberedning

Tomas Franck (sammankallande), Dag Sörman och Georg Eriksson.

Mail: valberedningen@skeppsholmensbatklubb.se

Revisorer

Niklas Ljung (revisor), Jan Häggström (revisor) och Jarl Solberg (revisorssuppleant).

Hedersmedlemmar

Anders Berg, Claes Jernow, Hans Hansson och Jan Häggström.