Klubb

Verksamhet

Skeppsholmens Båtklubb (SBK) är en ideell förening. SBK har sitt säte på Kastellholmen i Stockholm. SBK’s motto är att ”under gemytliga och trivsamma former tillhandahålla båtplatser för sina medlemmar”. SBK’s klubbflagga har hämtat sitt motiv från kastellet på Kastellholmen.

Ändamål

SBK har till ändamål att:

  • Främja och tillvarata båtsportens intressen på Skeppsholmen och Kastellholmen.
  • Sköta hamnplatserna på Skeppsholmen och Kastellholmen för medlemmarnas båtar.
  • I övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och verka för gott kamrat- och sjömanskap.

Medlemmar

SBK har ca 50 medlemmar, många med långt medlemskap.

Hedersmedlemmar

Anders Berg, Claes Jernow, Hans Hansson och Jan Häggström.

Styrelse

Ordförande – Mattias Eidelbrekt
Vice Ordförande – Jan-Henrik Norden
Sekreterare – Martina Lind
Skattmästare – Lill-Marie Höckerman
Hamnkapten – Samuel Hermelin
Säkerhets- och Miljöansvarig – Jim Hansson
Klubbmästare – Erik R Nilsson
Medlemsansvarig – Susanna Monaxios
Suppleant – Jacob Odeberg
Suppleant – Rolf Ebbvik

Valberedning

Niklas Ljung (sammankallande), Dag Sörman och Georg Eriksson.

Revisor

Eva Hedenborg