Medlemskap och Kajplats

Medlemskap

Vi ber dig att tänka på att som medlem i klubben har du delat ansvar för klubbens verksamhet. Vi är en liten klubb och söker därmed medlemmar med driv. Du bör kunna ta egna initiativ samt satsa en del fritid på klubbens gemensamma aktiviteter och arbete. Innan du blir medlem ligger du en tid hos oss som gäst. Det är en ömsesidig prövotid.

Gästliggare

I mån av plats kan styrelsen bevilja en tillfällig sommar- eller vintergästplats.

Kajplats och Inval

Styrelsen fattar beslut om kajplats och inval. För att vi ska behandla din ansökan krävs:

  • Att du har en båt och att du står som ägare till den.
  • En komplett ansökan enligt nedan.
  • Att du kan uppvisa en ansvarsförsäkring innefattande bärgning, bortforsling och sanering.
  • Att du kan uppvisa ett godkänt XRF-protokoll gällande båtbottenfärg.
  • Att du är beredd att skriva på vårt Kajplatsavtal. Vilket även innebär att du accepterar vår Miljöpolicy.

I samband med att vi prövar din ansökan kommer du även ha ett samtal vår Hamnkapten.

  • Beslut gällande sommarplats fattas av styrelsen under April månd.
  • Beslut gällande vinterplats fattas av styrelsen under September månad.

Har du frågor kring din ansökan är du välkommen att maila medlem@skeppsholmensbatklubb.se.

ANSÖKAN