Klubb

Målsättning

Skeppsholmens Båtklubb (SBK) är en ideell förening vars mål är att främja båtlivet på Skepps- och Kastellholmen samt skapa, verka för, och vidmakthålla ett gott kamrat- och sjömanskap.


Verksamhet

Vår verksamhet har till uppgift att stötta vår målsättning och fokuserar på att;

  • Erbjuda våra medlemmar en plattform för en aktiv båtrelaterad fritid.
  • Genomföra aktiviteter till sjöss och i anslutning till vår lokal på Kastellholmen.
  • Förvalta vårt kulturarv med hänsyn till vår nuvarande och framtida verksamhet.
  • Samverka med andra organisationer, primärt på Skepps- och Kastellholmen.

Båtar

SBK’s bryggor har plats för ca 50 båtar. Det finns inte tillgång till uppläggningsplats.


Medlemmar

SBK har ca 65 medlemmar, många med långt medlemskap.


Klubblokal

SBK har sin klubblokal på Kastellholmen.


Styrelse

Styrelsen som den valdes av Årsmötet 18/05/28:

Ordförande – Jacob Odeberg
Vice Ordförande – Jan-Henrik Norden
Sekreterare -Erik Nilsson
tf Skattmästare – Mattias Eidelbrekt
Hamnkapten – Samuel Hermelin
Vice Hamnkapten – Jim Hansson
Klubbmästare – Erik R Nilsson
Suppleant – Susanna Monaxios
Suppleant – Rolf Ebbvik

Maila Styrelsen: styrelsen@skeppsholmensbatklubb.se


Valberedning

Tomas Franck, Dag Sörman och Georg Eriksson.

Maila Valberedningen: valberedningen@skeppsholmensbatklubb.se


Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar är Claes Jernow, Hans Hansson och Anders Berg.